Přepravní a zasilatelské služby

Mezinárodní a tuzemská přeprava materiálu a zboží se specializací na přepravu silniční a možností zajištění i přepravy železniční a letecké.
Celokamionová doprava zásilek i doprava zásilek využívajících pouze část prostoru vozidla.

Mezinárodní a vnitrostátní přeprava a zasilatelství je základní a tradiční službou poskytovanou společností ALFASPED LOGISTIK s.r.o. jejím zákazníkům.

Jsme neutrálním prostředníkem při sjednávání optimálních podmínek pro přepravy preferující zájmy zákazníků před zájmy vytíženosti vlastních dopravních prostředků. Tento způsob zajišťování přeprav nám umožňuje zajistit jakýkoli dopravní prostředek přesně podle druhu a množství objednaného zboží.

Poskytované služby:

  • mezinárodní a tuzemská přeprava
  • specializace na silniční kamionovou přepravu
  • možnost zajištění i přepravy železniční a letecké
  • celokamionová doprava zásilek i doprava zásilek využívajících pouze část prostoru vozidla
  • objednávání, kontrola a optimalizace procesu přeprav pomocí moderní on-line aplikace TOCDB
  • možnost využití našeho logistického centra v Jablonci n. N. pro překládku zboží, konsignační i standardní skladování

TOCDB – Transport Order Control Database:

  • on-line přístup pro zákazníky
  • záznam celého průběhu přepravy od zadání požadavku až po dodání zboží
  • maximální informovanost zákazníka: datum nakládky i vykládky, typ vozidla, SPZ, jména řidičů a příslušného speditéra, stav vyřízení objednávky apod.
  • možnost tisku nebo exportu do PDF pro přehlednou evidenci